Alumnos de Morihei Ueshiba, O Sensei, a lo largo de cuatro generaciones.

 1. Generación(1921-1935)

 2. Generación(1936-1945)

 3. Generación(1946-1955)

 4. Generación   (1956-1969)

Noriaki Inoue (1921)  Bansen Tanaka (1936) Morihiro Saito (1946) Akira Tohei               (1956)
Isamu Takeshita(1925)  Koichi Tohei (1939)  Hiroshi Tada (1946) Y. Yamada            (1957)
Kenji Tomiki  (1925)  Tenryu          (1939) S. Arikawa     (1947) Katsuaki Asai     (1958)
Hisao Kamata(1929)  Minoru Hirai  (1939) Shoji Nishio   (1951) Kazuo Chiba          (1958)     
 Ikussai Iwata (1930)  Kisaburo Osawa (1940)  S. Yamaguchi (1951) Seiichi Sugano (1959)
K. Funahashi (1930)  K. Sunadomari (1942) M. Hikitsuchi  (1951) Mitsunari Kanai (1959)
M. Mochizuki (1930) Tadashi Abe   (1942)  Masamichi Noro (1951) Mitsugi Saotome (1959)
 M. Hashimoto(1931)   Seiseki Abe   (1952) S. Maruyama        (1959)
A. Murashige(1931)   N. Tamura     (1953) Yasunari Kitaura (1960)
Rinjiro Shirata(1931)   Y. Kuroiwa     (1954) Terry Dobson    (1960)

T. Yukawa (1931)

  Y. Kobayashi (1955) N. Ichihashi       (1960)
S. Yonekawa (1931)   Andre Nocquet (1955) S. Masuda          (1960)
Gozo Shioda (1933)     M. Suganuma    (1962)

Z. Akazawa (1933)

S. Imaizumi      (1962)

Takuma Hisa (1935)

 

K. Maruyama (1962)

  Seishiro Endo     (1962)
   Kenji Shimizu (1963)

Las fechas entre paréntesis de los alumnos indican el año en el que se convirtieron en Uchi Deshi de O Sensei.

Uchi-deshi (Kanji 内|弟|子 / Hiragana うちでし) es la transliteración de una palabra compuesta japonesa, cuyo significado más general es «alumno interno» (que vive donde estudia).

Asociación para el Fomento del Aikido de Madrid - Afamadrid